top of page
In the picture...

In 2020, tijdens de eerste lockdown van de Coronaperiode, heeft de landelijke Fotobond zich beraden op de mogelijkheden om de leden actief te houden in een periode waarin de clubs niet bij elkaar kunnen komen. Voor dat doel is In the Picture gestart. Het is geen wedstrijd, maar een stimulans voor de leden om creatief te blijven. Elke week wordt er een thema vastgesteld waarvoor de leden van de Fotobond 1 foto kunnen insturen. Tevens wordt er iemand aangewezen om de ingestuurde foto’s te beoordelen en op basis daarvan een persoonlijke top 5 te selecteren. Deze top 5 wordt opgenomen in de Nieuwsbrief van de Fotobond.

 

De leden van Optika nemen vooralsnog weinig deel aan deze activiteit. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat je voor je foto maar beperkte voorbereidingstijd krijgt. Niettemin is meerdere keren een foto van een van onze leden geselecteerd. Deze hebben we op de pagina In the Picture bij elkaar gebracht. Rosemary Sek is een vaste deelnemer en uit onderstaand overzicht blijkt dat zij al vaak de aandacht wist te vangen van degene die de foto’s beoordeelt.

bottom of page